Lingikogust sai Digitaip ja see asub nüüd aadressil digitaip.ee