Multimeedia

2. klass

 1. trimester. Arvuti ja internet
  • turvalisus arvuti kasutamisel (kasutajanimi ja parool, http://www.targaltinternetis.ee/)
  • internet, info otsimine, jutukeste loomine ja piltide lisamine (kooli koduleht, e-kool, otsing)
  • arvuti osad ja tööpõhimõte (näit pildiseeriatele tekstide lisamine, piltjutuke, mõisteskeem)
 2. trimester. Piltide ja tekstide loomine
  • joonistamine (rastergraafika, vektorgraafika, hiire töö)
  • joonistusele teksti lisamine
  • joonistuse kasutamine tekstidokumendis (sh pildi mähkimine)
 3. trimester. Animatsioonid
  • Animatsioon esitlustarkvaraga (lugu, pildi loomine, pildi osade grupeerimine ja animeerimine)
  • Stop-motion animatsiooni loomine (stsenaarium, pildid, montaaž, avaldamine)

4. klass

 1. trimester. Esitlus, pildid, tekstid, video
  • turvalisus arvuti kasutamisel (kasutajanimi ja parool, http://www.targaltinternetis.ee/)
  • internet, õppematerjali loomine sellest, kuidas arvuti töötab (tekst ja pildid või piltjutustus)
  • esitluse loomine tervisekaitse/turvalisuse nõuete arvestamisest arvuti kasutamisel
 2. trimester. Pildid ja tekstid
  • tegevuse uurimine, pildistamine ja juhendi koostamine
  • loodusnähtuste pildistamine ja kirjelduse koostamine (pilt+tekst)
  • veebruaris okste ajatamine ja pildistamine iga päev, fotodest esitluse või animatsiooni loomine
 3. trimester 3D graafika, animatsioon ja video
  • muinasjututegelaste 3D modelleerimine ja printimine
  • muinasjutu põhjal animatsiooni loomine, audio salvestamine ja lisamine
  • haridusrobotite showtantsukava lavastamine ja filmimine, videole tekstide ja audio lisamine

6. klass

 1. trimester. Infootsing, multimeedia
  • turvalisus arvuti kasutamisel (kasutajanimi ja parool, http://www.targaltinternetis.ee/)
  • infootsing, multimeedia mõiste ja kasutamise näiteid (esitluse loomine ja esitamine)
  • kaardistame oma meedia kasutamise (mõistekaart)
  • artikkel koolis toimunud sündmusest (tekst, pildistamine, fotode kasutamine tekstis)
 2. trimester. Tekst, fotod ja illustratsioonid
  • küljendus, kirjatüübi valimine, tärgi-, sõna-, ja reavahe, loetavus, tekst kui pilt
  • erinevate tekstide loomine ja kujundamine lähtudes tekstide erinevast otstarbest
  • fotod ja illustratsioonid, 2D piltide loomine, kompositsioon ja kontrastid, variatsioonid piltidest
  • ettevalmistus printimiseks, tekstide ja piltide animeerimine
 3. trimester. Graafika, audio, animatsioon
  • kuuldemängu tegemine (helisalvestus, töötlus, taustahelide otsimine veebist)
  • 3D modelleerimine, printimine, tulemuse pildistamine ja animeerimine
  • kuuldemängule piltide, animatsiooni ja/või video lisamine

8. klass

 1. trimester. Turvalisus. Infootsing. Andmete kogumine ja kokkuvõtted andmetest
  • turvalisus arvuti kasutamisel (kasutajanimi ja parool, http://www.targaltinternetis.ee/)
  • küsitluse vormi kasutamine
  • küsitlusega kogutud andmetest kokkuvõtted arvutustabelis, diagrammid
 2. trimester. Tekst, fotod ja illustratsioonid
  • erinevad tekstid, loovtöö kirjaliku osa vormistamine
  • fotod ja joonised tekstides
 3. trimester. Graafika, animatsioon, video
  • erinevate esitluste loomine ja ettevalmistus esitluseks
  • piltide ja video kasutamine esitlustes ja esitlemiseks valmistumisel